APRODISCA aplica la nova normativa de protecció de dades

Com a conseqüència de l’aplicació, a partir del 25 de maig de 2018, del nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016), APRODISCA hem modificat les nostres Polítiques de Privacitat, les quals regeixen el tractament de les dades de caràcter personal en la relació amb APRODISCA.

Aquesta política de privacitat regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels usuaris del web o de qualsevol dels entorns d’Internet d’APRODISCA. Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats per APRODISCA, s’accepta la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular APRODISCA, podent exercir els drets pertinents segons l’exposat a les clàusules.

Tots els textos legals es troben al web a disposició dels usuaris i/o interessats i l’entitat es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les dades.

Podeu consultar la política de privacitat aquí

 

 

Comentaris: