APRODISCA millora l’accessibilitat a l’entrada principal

La nostra societat està experimentant una decidida evolució cap a la integració de les persones amb mobilitat reduïda, que ha tingut la seva més clara expressió en una creixent voluntat de presència i participació d’aquest col·lectiu en la vida social, per tant, aquesta accessibilitat cal potenciar-la per mitjà de la supressió de les barreres arquitectòniques i de les barreres en la comunicació, instruments necessaris per a fer efectiu un entorn per a tothom, com una expressió més del principi d’igualtat i amb voluntat d’integració social.

Amb la supressió d’aquestes barreres arquitectòniques es contribueix a la millora la qualitat de vida de tota la població, i específicament de les persones amb mobilitat reduïda, a APRODISCA per tal de millorar aquest accés a les persones amb aquesta limitació o qualsevol altra dificultat, hem realitzat una obra d’adequació a l’entrada principal del nostre centre de Montblanc.

Entrada-principal-1 Entrada-principal-2

Comentaris: