“Esperança de vida, però amb qualitat de vida” amb una tecnologia adaptada a les necessitats de les persones

Cuidar-amb-inteligenciaLogo-SAD_post

 

 

 

 

Reflexionem sobre la qualitat de vida

Entenem com a qualitat de vida la satisfacció de viure amb llibertat i benestar, és a dir, amb un funcionament físic, social, econòmic i emocional que ens permeten assolir tots els nostres desitjos, amb objectius que ens ajudin a viure, a il·lusionar-nos, en pau, estimats i consolats, afavorint l’autoestima, l’ètica, la moral i els valors que donen sentit a la vida.

L’OMS defineix la qualitat de vida com “la percepció de l’individu de la seva posició de vida en el context de cultura i sistema de valors en els quals viu en relació amb els seus objectius, expectatives, patrons i preocupacions”

La majoria de definicions de la qualitat de vida presenten dos elements comuns: utilitzen un enfoc multidimensional i remarquen en la valoració que la persona fa, juntament a les condicions de vida subjectives.

El procés d’envelliment és molt complex, no només és biològic, sinó també mental, espiritual, social, ambiental, econòmic i cultural. És un procés que s’origina en nosaltres però que té connotacions socials, econòmiques, laborals i familiars. Passem de ser membres actius i productius a ser dependents amb un període progressiu de deteriorament global com a conseqüència de l’envelliment. Això ens porta, freqüentment, a l’aïllament, la dependència i en alguns casos, l’abandonament, el que provoca la pèrdua de qualitat de la nostra vida. Cada persona ho vivim d’una forma diferent d’acord amb la nostra biografia i amb l’estil com afrontem els diversos esdeveniments que se’ns van presentant al llarg de la vida, factors que influiran a l’hora d’afrontar-nos amb força a les malalties cròniques i/o les discapacitats, la soledat i amb les ganes de viure.

Si analitzem els trets més destacats de la nostra societat actual i ens posem en situació de les persones grans que hi habiten, entendrem, en part, com es senten en aquesta societat a la qual ells també pertanyen i perquè perceben que la seva vida manca de qualitat.

La vida és dinàmica, variable, imprevisible i sovint ens sembla que la tecnologia avança més de pressa del que els humans podem assimilar, però la tecnologia és neutra, és l’ús que nosaltres en fem d’ella el que dona forma ètica a les nostres vides. Aquesta tecnologia és un mitjà per facilitar-nos el dia a dia i convertir-lo més àgil i fàcil, i que adaptada a les nostres necessitats són una part important de l’assoliment de la nostra qualitat de vida.

Amb un context de crisi econòmica, d’envelliment de la població, d’augment de l’esperança de vida, de prevalença de les malalties cròniques i de canvis demogràfics i sociològics que afecten a la nostra societat, creiem que tenim un repte de construir un nou espai de relació social, un espai de tecnologia intel·ligent al servei de les persones, persones amb emocions, amb creences i amb compromís pels altres. Necessitem una tecnologia que ens connecti amb mecanismes per participar en la comunitat, creiem amb un ésser humà propietari del seu destí, que interactua, conviu i participa activament en un món millor.

Degut a tots aquests canvis sociodemogràfics de la nostra societat i per tal de donar resposta a les noves necessitats en vers a l’envelliment de la població, Aprodisca amb el servei d’ajuda a domicili, ja estem treballant amb un nou projecte innovador i internacional utilitzant una tecnologia que ha estat premiada per la ONU i provada en diferents països de la UE.

És un servei de teleassistència a través d’un telèfon i d’una plataforma intel·ligent a distància, donant suport a tota la família i a l’usuari/ària, que a través de les prestacions del telèfon facilita el dia a dia de les persones grans, que viuen soles, dependents i/o amb discapacitat, amb una visió més humana i integral de la persona amb l’objectiu de que amb segueixi el seu ritme de vida habitual, amb el seu entorn, al seu barri i amb la seva gent.

Dins d’aquest projecte s’estan portant a terme una sèrie de xerrades vinculades justament d’aquest nou sistema tecnològic, com també anuncis i publicacions als mitjans.

Les dues últimes xerrades han estat realitzades a Blancafort i Solivella, el passat dia 10 i 14 de juliol respectivament.

 

Comentaris: