Informació institucional i organitzativa

Òrgans de l’Associació

Els membres de la junta exerceixen el seu càrrec gratuïtament, segons l’article 15.4 dels estatuts. 

L’Associació no té contreta cap obligació en matèria de pensions ni d’assegurances de vida respecte dels antics i actuals membres de la Junta Directiva.

Carme Sureda Bosch (Presidenta)

Pepita Español Andreu (Vicepresidenta)

Mª Carme de la Cruz Ramirez Rivero (Secretària)

Jordi Cañellas Ferraté (Tresorer)

Eduard Arias Formatger (Vocal)

Clotilde Artal Piquer (Vocal)

M.Dolors Civit Cañellas (Vocal)

Francisca Ibarz Batet (Vocal)

Correu general: aprodisca@aprodisca.org

Share:

[social_share/]