Història i premis

La nostra història


1976 INICI Un grup de pares i mares amb fills amb discapacitat intel·lectual aconsegueixen un aula d’educació especial dins d’un centre escolar normalitzat.

1983 CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Es crea I’Associació Tilmar per promoure serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca una vegada finalitzin la seva edat d’escolarització.

1986. NAIXEMENT DEL TALLER
L’Associació Tilmar crea un taller ocupacional amb cinc joves, que havien finalitzat la seva etapa escolar. Es construeix part de la seu d’APRODISCA.

1990. CREACIÓ DEL CENTRE OCUPACIONAL
Creació del Centre Ocupacional per donar servei diürn a les persones amb diversitat funcional.

1993. CREACIÓ D’UN SERVEI LABORAL
Es crea el Centre Especial de Treball, realitzant manipulats i serveis d’impremta i arts gràfiques per a empreses del municipi i de la comarca.

1998. S’acorda la modificació dels estatuts i el canvi de denominació passant a ser ASSOCIACIÓ PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERA (APRODISCA)
i és declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior. Esdevé Centre Col·laborador del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, realitzant Formació Ocupacional especialitzada per a persones amb diversitat funcional.
Projecte europeu “PROJECTE HORIZON – lnserció a la Conca de Barbera” A través d’aquest projecte APRODISCA realitza processos d’acompanyament a la inserció laboral en un entorn ordinari mitjançant el Treball amb Suport (TaS).

2000. PROJECTE “INCAT URBA-RURAL” APRODISCA, desenvolupa juntament amb altres entitats del sector social i amb el suport d’institucions, el seu segon projecte europeu. S’inauguren 2 habitatges residencials en el municipi de Montblanc, per a persones amb discapacitat que necessiten de forma permanent o temporal la supervisió i/o ajuda per a les activitats diàries. Són habitatges compartits amb altres residents.

2002. CERTIFICACIÓ EN QUALITAT ISO 9001 :2000. APRODISCA és certificada en Qualitat ISO 9001 :2000.
Neix APRODISCA-La Selva del Camp. Un grup de pares amb fills amb discapacitat es posen en contacte amb APRODISCA per impulsar conjuntament la creació d’un centre en el municipi de La Selva del Camp (comarca del Baix Camp) que reproduís el tarannà i els valors dAPRODISCA i que treballés per a la inserció laboral en entorns ordinaris.

2003. CREACIÓ DEL PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT Dirigit a persones que han optat per viure en un habitatge propi o de lloguer, soles, amb parella o amb altres persones. S’ofereixen els suports personals necessaris per promoure la integració social a través d’un programa d’atenció personal, afavorint l’autonomia i l’autodeterminació de les persones fent-les partícips en la presa de decisions i adequant els suports a les seves necessitats.
SERVEI DE JARDINERIA Es crea l’activitat productiva del Servei Extern de Jardineria.

2005. INICI del Servei Prelaboral dirigit a persones amb problemàtica de salut mental amb la finalitat d’iniciar un itinerari d’inserció laboral i social. lnici obres indústria alimentària on elaborar i transformar les verdures fresques procedents de l’agricultura ecològica i oferir servei de càtering.

2006. CREACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA Durant aquest any s’inicia l’activitat productiva del Servei de Neteja APRONET.

2008. Neix el grup musical de percussió APRODISCA BATUKE, format per persones amb diversitat funcional, oferint espectacles de música i ball de carioques. Aquesta iniciativa va néixer com una activitat terapèutica amb la finalitat de crear la música i els ritmes de percussió brasilenys als usuaris del Servei de Terapia Ocupacional. Aquest projecte finalitza l’any 2014

HORTUS APRODISCAe registra la seva marca comercial (MARCA Nº2.798.546). HORTUS APRODISCAe desenvolupa el cultiu, l’elaboració i la comercialització de productes i menjars ecològics, sent el seu objectiu principal la creació i manteniment de llocs de treball per a les persones treballadores amb discapacitat, mitjaçant una ocupació responsable, sostenible i respectuosa amb en el medi ambient.

2009. S’inaugura la botiga HORTUS APRODISCAe fruit de la nova línia estratègica d’alimentació ecològica. INAUGURACIÓ del nou centre APRODISCA-La Selva del Camp on oferim els mateixos serveis socials especialitzats tant terapèutics com laborals.

CREACIÓ del Grup d’AUTOGESTORS APRODISCA L’objectiu del grup d’Autogestors, és aconseguir la seva pròpia autonomia, parlant per ells mateixos i representar els seus propis interessos, sent els seus propis portaveus i en definitiva, ser els protagonistes de les seves vides.

2010. Posada en funcionament de la nova línia estratègica del nostre Centre Especial de Treball. lnauguració de les noves instal·lacions de la lndústria alimentària per garantir la creació de nous llocs de treball
CREACIÓ de l’Empresa d’lnserció “APRODISCA Ambientals i Ecològics” per donar resposta a persones en situació de risc d’exclusió, on a partir del disseny i gestió de processos personalitzats, formatius i de treball remunerat i amb un doble objectiu: la inclusió social i la inserció socio laboral.
CREACIÓ de la Fundació Privada Tutelar APRODISCA amb l’objectiu de protegir i defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental durant tota la seva vida.
La finalitat és donar resposta a aquellas famílies que tenen al seu càrrec a persones majors, persones amb diversitat funcional i que volen optar amb una alternativa futura i de protecció per als seus familiars, caracteritzada bàsicament per una tasca d’administració i guarda dels béns de la persona i amb garantia de l’exercici dels seus drets, vetllant per a què aquestes tinguin la màxima qualitat de vida, orientada a la promoció de l’autonomia personal
INAUGURACIÓ de Llar-residència al municipi de La Selva del Camp seguint amb el projecte que des de l’any 2002 es va impulsar des de d’APRODISCA fruit d’una demanda d’un grup de pares amb fills amb discapacitat del municipi. Actualment, hi resideixen 20 persones amb discapacitat.


2011. APRODISCA celebra els seus 25 anys com a Entitat celebrem els 25 anys d’existència amb diversos actes de difusió de la nostra tasca d’inclusió social en el nostre entorn.
INICI PROJECTE VOLUNTARIAT La nostra entitat es crea gràcies al voluntariat de pares, mares, famílies i amics que van dedicar moltes hores de treball per assentar les bases del que és avui APRODISCA. El voluntariat promou una societat més justa, solidària i compromesa

Descarrega’t la llibreta dels nostres 25 anys

LLIBRETA 25 ANYS D'HISTÒRIA


CREACIÓ de la CORAL APRODISCA, formada per 20 cantaires amb discapacitat intel-lectual procedents dels serveis ocupacionals i dirigida per un dels nostres voluntaris. Tot un repte que amb esforç i constància es demostra la capacitat de superació de les persones que en formen part

Concessió d’autorització per actuar com a AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ amb el número 0900000038

2012. CREACIÓ del Servei d’Ajuda a domicili (SAD APRODISCA). Aquest servei va dirigit a persones grans, persones amb alguna dependència física o psíquica i a menors que necessitin suports al seu domicili. Oferim una atenció integral i personalitzada orientada a persones i famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social, amb l’objectiu de contribuir en la millora de la seva qualitat de vida.

2015. CONCERTACIÓ ADMINISTRATIVA dels serveis residencials i terapèutics. Creació del Servei d’Atenció al Soci, amb l’objectiu d’informar, orientar i assessorar a les famílies, per treballar conjuntament i enfortir la implicació i la confiança mútua. 

Membres de la Junta d’ERESS (Espai de Reflexió d’Etica de Serveis socials) de DINCAT, òrgan de referència de la discapacitat intel·lectual a Catalunya que aglutina més de 300 entitats socials al grup. Promovent els valors ètics, amb la igualtat, l’autonomia, la intimitat, la competència, la formació contínua, la responsabilitat i la consciència social.

2016. INAUGURACIÓ DEL “JardíTerapèutic” Espai que fomenta la interpretació i cura de plantes aromàtiques i medicinals i ens permet conèixer el seu ús intencional per promoure la salut i el benestar de les persones.

lnauguració de les noves instal·lacions d’APRODISCA cedides per I’Ajuntament de Montblanc i on es trasllada el Servei de Teràpia Ocupacional.

CELEBRACIÓ 1a setmana d’APRODISCÀNIA, on durant 4 dies (del 30 de novembre al 3 de desembre de 2016) APRODISCA, va organitzar 12 actes amb l’objectiu de crear espais de trobada per a persones treballadores, famílies, emprases i ciutadania en general, amb l’objectiu d’apropar l’entitat a la comunitat i que aquesta inclogués en ella les persones amb capacitats diferents.

CULMINA la 1ª Edició dels Premis de Responsabilitat Social Corporativa

Un reconeixement públic a les empreses col·laboradores que han promogut la igualtat d’oportunitats mitjançant la incorporació de persones amb discapacitat en els seus equips de treball. Així mateix, es va dur a terme l’acte de reconeixement a la trajectòria de la Sra. Carme Sureda en motiu de la seva jubilació com a gerent de l’entitat.

GRUP DE SUPORT DE GERMANS Es constitueix mitjançant el Servei d’Atenció al Soci d’APRODISCA. Format per persones que tenen algun germà amb diversitat funcional. Esta conduït per una Psicòloga Clínica i una Treballadora Social, és un espai per facilitar l’aprenentatge, compartir experiències i inquietuds i on es fomenta el coneixement mutu.

Ampliació i millora de les instal·lacions de la Indústria Agroalimentària d’HORTUS APRODISCAe amb l’objectiu d’optimitzar i millorar els processos productius, ampliar la gamma de productes i serveis.

S’inicien les obres d’ampliació de la llar-residència de Montblanc que un cap finalitzades augmentarà la seva capacitat de 19 a 25 residents.

2018. Aquest any celebrem el 20è aniversari des de la constitució del Servei d’lnserció Laboral de persones amb discapacitat en empreses ordinàries basat en la metodologia d’acompanyament del treball amb suport (TaS).

2019. Aprodisca rep la concessió d’una subvenció pel projecte “Consolidació del camí i marges del riu Francolí a diferents trams al municipi de l’Espluga de Francolí” Es rep l’aprovació del projecte “Consolidació del camí i marges del riu Francolí a diferents trams al municipi de l’Espluga de Francolí; mitjançant la concessió d’una subvenció procedent del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Fundació bancària “la Caixa”.

“La Caixa” col·labora amb Aprodisca en la creació d’eines formatives que facilitin la integració laboral de persones amb diversitat funcional l’Obra Social “la Caixa” i Aprodisca varen signar un conveni que s’emmarca en la convocatoria del programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials “lnserció sociolaboral” i que estara vigent des del 23 de juliol de 2019 fins el 31 d’octubre de 2020.
APRODISCA signa un conveni de col·laboració amb el Museu del Pessebre de Catalunya a Montblanc Aprodisca i el Museu del Pessebre de Catalunya de Montblanc han signat un conveni de col-laboració per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreras arquitectoniques i funcionals per a les persones amb discapacitat.
APRODISCA signa un conveni de col·laboració anomenat PLA DAVIS amb la Fundació Catalana Síndrome de Down i el Servei de neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Aprodisca, la Fundació Catalana Síndrome de Down i el servei de neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona varen signar un conveni de col·laboració per a la millora del coneixement sobre la malaltia de l’Alzheimer de les persones amb síndrome de Down i la detecció de l’envelliment prematur.

2020. Aprodisca inaugura l’ampliació de la llar-residència a Montblanc, l’objectiu de la reforma i ampliació ha estat poder donar resposta a la llarga llista d’espera, oferint sis noves places de residència a les persones amb discapacitat intel·lectual, en la que fins ara hi viuen 15 persones. S’ha fet un habitatge actual i acollidor, adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, creant també unes estances àmplies per a que cada resident tingui els seus propis espais, preservant la seva intimitat.

Signatura del conveni amb l’Ajuntament de Montblanc per la gestió de l’ermita de St. Josep
L’Ajuntament de Montblanc i Aprodisca hem signat un conveni que permetrà gestionar l’espai, després d’haver guanyat el concurs públic. D’aquesta manera, aquest espai de lleure a la natura de la vila tornarà a obrir portes, després de diversos anys tancat. Portarem la gestió del bar-restaurant i de tot l’entorn natural.
Amb aquesta concessió, es pretén configurar com un espai per al desenvolupament d’activitats
educatives, culturals i d’oci, essent el bar-restaurant un complement dels diversos serveis del
conjunt de l’equipament

Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-seca
Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Vila-seca per obrir un nou servei d’atenció a les persones amb altres capacitats. Aquesta col·laboració preveu que una tècnica del departament d’inserció i reorientació tracti, un cop per setmana, amb vila-secans i famílies locals que comptin amb persones amb discapacitat. La prestació del servei es desenvoluparà al SOCE, a l’edifici de l’Antic Hospital, cada dijous al matí i amb cita prèvia. Totes dues parts consideren que la pandèmia agreuja les necessitats dels col·lectius amb risc d’exclusió, i que l’eina resoldrà dubtes relacionals amb l’accés a serveis o ajuts, entre altres.

APRODISCA renova la certificació del sistema de qualitat
Renovació un any més, la certificació de qualitat ISO 9001:2015 i ampliació de l’abast al Servei
Prelaboral

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Donatiu