Inserció a l’empresa ordinària

Per a dur a terme la inserció laboral a l’empresa ordinària és essencial la implicació de dos agents: els nostres inseridors i la voluntat de l’empresa.


Contractació responsable per a empreses i administracions

Facilitem a les empreses i administracions a portar a terme una contractació i una compra pública responsable, oferint serveis d’inserció a les empreses acompanyant a les persones en entorns ordinaris, mitjançant la metodologia del treball amb suport (TaS) 

Informem i assessorem a les empreses privades i/o públiques en la contractació de persones amb discapacitat, ajudant al compliment de la Llei General de Discapacitat (antiga LISMI).


Selecció i formació

Els nostres prospectors busquen a la persona amb el perfil adequat al lloc de treball i la formem in-situ per a que desenvolupi el seu treball.


Seguiment

Mantenim una relació permanent amb la persona contractada i l’empresa per oferir els suports que calguin, comptant amb un equip especialista en la metodologia del Treball amb Suport (TaS).


Assessorament

Informem sobre com complir la Llei General de Discapacitat (antiga LISMI) i les ajudes a la contractació de les persones amb discapacitat.


Anàlisi 

Identifiquem els llocs de treball en els que podrien treballar persones amb discapacitat i realitzem un anàlisi dels requeriment d’aquestos.


Persones ateses el 2022

159

Insercions a l’empresa ordinària

50

Insercions a CET

15


Acompanyaments en entorns ordinaris des del 98

Empreses col·laboradores


Llei General de Discapacitat

La Llei General de Discapacitat (antiga LISMI – Llei d’Integració Social dels Minusvàlids) estableix que totes les empreses públiques i privades espanyoles amb una plantilla de 50 o més treballadors han de tenir una quota de reserva a favor de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla. Aquesta llei preten, entre d’altres objectius, impulsar i fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat.


El treball a l'empresa ordinària i el servei a les persones

Aquest servei té com objectiu donar assessorament, suport i acompanyament a les persones en el procés d’inserció en el mercat de treball ordinari i/o afavorir el manteniment del lloc de treball. Aquesta tasca es du a terme mitjançant un conjunt d’estratègies i procediments tècnics de suport ajustats a les necessitats individuals de cada persona basant-se en la metodologia del Treball amb Suport. Contempla tant l’atenció a la persona com l’assessorament tècnic i laboral a les empreses.

L’acompanyament a la persona consta de les següents fases:

Fase 1.- Exploració competencial i proposta de pla individual d’inserció

Fase 2.- Formació teòrico-pràctica a nivell de competències transversals i de base, així com a nivell tècnic-professional mitjançant pràctiques no laborals en entorn ordinari.

Fase 3.- Suport en les accions de recerca de feina atenent al perfil competencial de la persona i prospecció empresarial.

Fase 4.- Treball amb suport i seguiment posterior a la inserció

De manera transversal i durant tot el procés d’acompanyament es realitza una tasca de coordinació amb tots els agents de l’entorn de la persona (família, professionals de referència a la xarxa de salut mental i d’atenció primària, …)

Si estàs interessat en algun dels nostres serveis, pot seguir el següent pas omplint el següent formulari 


Mesures Alternatives

En què consisteixen les mesures alternatives

Les empreses que acreditin la impossibilitat de complir amb la llei a través de la contractació directa i obtinguin un certificat d’excepcionalitat, podran complir la Llei General de Discapacitat a través de les mesures alternatives.

Quan existeix excepcionalitat

Quan no es pot cobrir l’oferta de treball, per falta de demandants de feina amb discapacitat. Així mateix, per causes productives, organitzatives, o econòmiques que impossibiliten o dificulten la incorporació de persones amb discapacitat.

Passos a seguir:

1. Càlcul del nombre de treballadors amb discapacitat necessaris per al compliment del 2% o, en el seu defecte, càlcul de la quantitat necessària per a la contractació al CET o donació i decisió al respecte.
2. Presentació de l’oferta pública de treball per a persones amb discapacitat o al·legacions d’especial dificultat per a contractar i proposta de mesura alternativa.
3. Obtenció del Certificat d’Excepcionalitat i autorització per aplicar la mesura alternativa.
5. Planfificació d’actuacions encaminades al compliment de la LISMI mitjançant la creació de treball directe, durant la vigència del certitifcat d’excepcionalitat.
* IPREM amb pagues incluides, el càlcul està basat en les xifres facilitades en el document


Assessorament sobre la llei de contractes del sector públic

La Llei de Contractes del Sector Públic obliga a les Administracions Públiques a establir un percentatge de reserva com a mecanisme de discriminació positiva, per adjudicacions a Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

A més, la llei promou la contractació pública responsable, a través de la incorporació de criteris socials, com és la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, entre d’altres.

El treball al Centre Especial de Treball

Si esteu interessats en fer algun tipus de contractació i/o necessiteu assessorament podeu contactar amb nosaltres al 977 86 12 61 o a través d’aquest formulari

  You are donating to : Greennature Foundation

  How much would you like to donate?
  $10 $20 $30
  Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
  How many times would you like this to recur? (including this payment) *
  Name *
  Last Name *
  Email *
  Phone
  Address
  Additional Note
  paypalstripe
  Loading...

  Donatiu