Presentació

Qui som

APRODISCA (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà) és una entitat social, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública especialitzada en la prestació de serveis per a persones amb discapacitat, que va ser creada l’any 1983 i compta amb una llarga trajectòria en promoure i gestionar, recursos i programes en l’àmbit de la integració social i laboral.

Des de llavors, a l’entitat ha desenvolupat una llarga i experimentada trajectòria en la generació, gestió i manteniment de serveis i dispositius per a persones que es troben en situacions amb necessitat d’atenció especial, promovent la seva qualitat de vida i la integració social i laboral mitjançant el disseny, execució i manteniment de serveis terapèutics, rehabilitadors, laborals, formatius, residencials i d’oci. Aquests col·lectius són, entre d’altres, les persones amb dependència o discapacitat, les persones amb malaltia mental i/o amb risc d’exclusió social.

Per altra banda, APRODISCA desenvolupa activitats relacionades amb la promoció de la igualtat en el treball per als seus col·lectius d’atenció. Aquestes activitats es porten a terme a partir de la promoció i gestió d’empreses amb finalitat social, centre especial de treball i empresa d’inserció, i sota la metodologia del treball amb suport.

Des d’una altra vessant, APRODISCA gestiona i facilita serveis de tutela, amb la finalitat de protegir i garantir els drets de les persones incapacitades judicialment.

L’entitat manté sempre un compromís ètic en la gestió del servei a les persones amb l’objectiu d’aconseguir el respecte dels seus drets fonamentals amb valors democràtics i les bones pràctiques.

L’àmbit territorial d’actuació de l’entitat són les comarques de la Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Camp, amb dos centres que ofereixen serveis integrals a les poblacions de Montblanc i la Selva del Camp.

APRODISCA forma part de la xarxa d’atenció pública de serveis socials del Departament de Benestar Social i Família, mitjançant l’acompliment d’activitats i prestacions de serveis socials, d’acord amb la normativa vigent i sota inspecció, control i registre de la Generalitat de Catalunya.


Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient

Som conscients de que la Qualitat, la Seguretat, la Salut i el respecte pel Medi Ambient en les activitats desenvolupades són factors primordials per garantir el creixement i la continuïtat de l’entitat, i assumim la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política integrada adequada a les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès. És per això que ens comprometem fermament a desenvolupar-ho per a totes les persones que integren APRODISCA a través de:
 1. De garantir la recerca permanent del màxim nivell de qualitat de vida de les persones que configurem APRODISCA així com la satisfacció de tots els nostres grups d’interès.
 2. D’un entorn de treball que promogui el compromís amb la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient, d’acord amb els nostres principis i valors, seguint els criteris de la Millora Contínua i l’eficàcia del sistema de gestió.
 3. De realitzar els nostres serveis i elaborar els nostres productes a través dels criteris de la Qualitat Total.
 4. Del compliment de la legislació vigent en matèria de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi ambient, així com tots els requisits que s’estableixen a través del nostre sistema de gestió.
 5. De desplegar una política de desenvolupament de persones que permeti millorar contínuament les nostres competències, assumint les nostres responsabilitats.
 6. D’un sistema de Prevenció dels Riscos Laborals, que garanteixi que s’eliminen els riscos en origen, s’avaluen i s’implanten mesures per minimitzar i controlar els riscos existents, fomentant la cultura preventiva de les persones i els processos.
 7. Del respecte pel Medi Ambient, avaluant els diferents aspectes ambientals i reduint al màxim els impactes que es produeixen.
 8. De la total transparència i coherència en la gestió, fomentant la participació activa dels nostres grups d’interès.
Amb la definició d’aquesta Política de Gestió Integrada, basada en les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015, busquem garantir l’acompliment de tots els requisits legals i reglamentaris vinculats als nostres processos, proporcionant un marc de referència en el funcionament i gestió d’APRODISCA.

Certificat ER-0155-2004   IQNetES-0155-2004_2021-06-25

Certificat Política de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient

Aquest compromís per la qualitat total és el camí més segur per aconseguir un impacte social important i tenir el reconeixement de la feina ben feta. Aquests són els indicadors del nostre èxit i la guia que marca els nostres objectius cap a una millora contínua.

Contribuïm en la creació
d’un món més inclusiu!

CATÀLEG DE SERVEIS I PRODUCTES

>>Carta serveis


Missió

“Aprodisca és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública que treballa per la millora contínua de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les persones amb malaltia mental i les seves famílies, garantint les condicions d’igualtat d’oportunitats i participació social, oferint els serveis i suports individualitzats, seguint criteris d’eficiència i eficàcia”.


Visió i valors

APRODISCA volem ser una entitat de referència en el compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones, que coopera i col·labora en el desenvolupament sostenible del territori.

Ho aconseguim a través de:

 • La gestió de serveis i programes basats en l’excel·lència mitjançant els criteris de la millora contínua.
 • Un equip humà amb vocació, qualificat, professional i flexible.
 • La participació activa de les famílies i dels professionals amb un alt nivell de comunicació amb respecte, confiança, amabilitat i calidesa.
 • La gestió ètica i la igualtat en el tracte i d’oportunitats en el treball.
 • La transparència en la gestió, la sostenibilitat i la solidesa financera, defensant l’economia del bé comú guiant-nos pels seus principis i valors.
 • La potenciació del la visió comercial i productiva dels serveis laborals.
 • La difusió de la cultura de qualitat, la prevenció de riscos i el respecte mediambiental, la recerca i la innovació dels mètodes, processos i coneixements.
 • L’observança estricta de la legalitat vigent.

Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

A través del projecte alimentari HORTUS APRODISCAe, elaborem productes alimentaris ecològics propis i per clients seguint els seus requisits de producte i processos, sota els principis fonamentals de la Qualitat i la Seguretat Alimentaria a través de l’establiment d’aquesta política.
A APRODISCA centrarem els nostres esforços a través de la definició dels objectius estratègics i és per això que ens comprometem fermament a desenvolupar-ho a través de:
 • La Qualitat dels Productes orientada a satisfer plenament les exigències dels nostres clients i el propi mercat, així com els requisits legals i reglamentaris que ens són d’aplicació.
 • La Qualitat en la Gestió enfocada a la millora contínua del nostre Sistema de Qualitat integrat, i que permeti la consecució dels objectius estratègics i operatius de qualitat establerts per l’entitat.
 • La Qualitat del Servei dirigida a incrementar el valor afegit als nostres productes, en compliment del nostre principi de proximitat amb els nostres clients.
 • La Seguretat Alimentaria dels productes amb l’objectiu prioritari de minimitzar els riscos vinculats i vetllant pel desenvolupament i compliment de les pautes d’higiene.
 • La Qualitat de Vida materialitzada amb un estil de direcció participatiu que permeti un enriquiment personal en el treball, promovent per això una formació continuada i un entorn laboral i mediambiental segur.
 • La Comunicació de forma adequada, integrada i transversal tant en la gestió interna com a tots nostres grups d’interès, de tota la informació relativa a la seguretat alimentaria dels nostres productes.
La direcció d’APRODISCA amb la voluntat del compliment de les normes vigents, considera imprescindible el manteniment del sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentaria, assegurant-se que aquesta política és coneguda, entesa, assumida i portada a la pràctica en el desenvolupament de tots els processos de l’entitat.

Certificat Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...