Organització

Organització

El màxim òrgan decisor de l’Associació és l’Assemblea General, formada pel conjunt de socis de l’Entitat. L’Assemblea General delega en la Junta directiva, (formada per familiars dels usuaris dels diferents serveis), les funcions de representació legal i de gestió. Alhora, la Junta directiva delega les funcions de gestió a la gerència de l’Entitat. Aquesta compta amb la col·laboració d’un comitè de planificació estratègica, format pels responsables dels diferents serveis de l’Associació.

Estructura organitzativa

Tota l’actuació d’APRODISCA gira entorn de la persona amb discapacitat. Desenvolupa serveis socials i d’inserció laboral. Per generar ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual es promouen diverses activitats laborals en el centre especial de treball, sense ànim de lucre. Aquestes activitats tenen els seus propis clients comercials i operen en els seus sectors d’activitat igual que qualsevol altra empresa. No obstant això, aquestes activitats no són una finalitat en si mateixes sinó que constitueixen un esglaó més en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Assemblea

Els estatuts de l’Associació segueixen els següents aspectes de l’entitat:

Finalitat de l’Associació

Garantir la qualitat de vida i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental, amb risc d’exclusió social i dels col·lectius més vulnerables de la societat; realitzant activitats que fomentin el desenvolupament humà, cívic, cultural i social, mitjançant el disseny, execució i manteniment de serveis terapèutics, rehabilitadors, prelaborals, laborals, formatius, residencials, d’oci, temps lliure i esportius, entre d’altres.

Les persones sòcies de l’Associació

Socis actius: Pares, tutors o persones que tinguin al seu càrrec una persona atesa i assumeixi els drets i les obligacions de l’entitat, com també persones usuàries no incapacitades de qualsevol servei.

Caldrà que la persona sòcia activa assumeixi el compromís d’assolir els objectius i fins de l’entitat.

Socis protectors: Qualsevol persona física o jurídica, simpatitzant amb la tasca d’aquesta Associació i que contribueixi exclusivament amb un ajut econòmic de manera puntual i/o continuada al sosteniment de les finalitats de l’entitat sense participar en la seva marxa i organització. Les persones sòcies protectores no tindran la condició jurídica de soci actiu i el nombre d’aquestos serà il·limitat.

Òrgans de govern de l’Associació

Assemblea general

És l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea i tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut a votar.

Junta directiva

Es regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que ha de ser exercits per persones diferents. Normalment es realitza una sessió ordinària amb freqüència trimestral.

El règim econòmic

Les despeses de l’Associació es cobreixen amb els ingressos de les quotes de les persones sòcies actives i els ajuts econòmics de les persones sòcies protectores, de les subvencions, donatius, llegats i qualsevol altre recurs que es pugui rebre de corporacions, organismes, entitats i persones, tant de dret públic com privat, prèvia acceptació de la Junta Directiva, i altres ingressos derivats de les activitats pròpies.

L’Assemblea General és l’òrgan sumprem i sobirà de l’Associació. Està formada per totes les persones sòcies que decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Normalment es realitza una assemblea ordinària anual durant el mes de maig-juny però també es pot convocar una d’extraordinària en casos puntuals.Junta Directiva d’APRODISCA

Presidència: Carme Sureda i Bosch

Vicepresidenta: Pepita Español i Andreu

Secretària: Mª Carme de la Cruz Ramirez River

Tresorer: Jordi Cañellas i Ferraté / Vocals: Eduard Arias i Formatger, Sònia Gil i Castellnou, M. Dolors Civit i Cañellas, Francisca Ibarz i Batet.

Gerència: Gemma Corbella

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...

Donatiu